Spirit4Dance

Home

Alle kinderdanslessen zijn bij D.V. Elan op dezelfde manier ingedeeld. We starten met een opwarming van ongeveer 10 minuten gevolgd door gerichte oefeningen om de lichaams-houding te verbeteren en de verschillende danstechnieken eigen te maken. Hierna worden
er passen (combinaties) geoefend over de diagonaal waarna de les wordt afgesloten met
een swingende dans.
Meer informatie over de verschillende groepen onderaan deze pagina.
.

Jazzdance

Verenigingsinfo

Nieuwsbrief

Agenda

Lesrooster

Dansgroepen Kids

Dansgroepen Teens

Streetdance

Dans Adults

Selectiegroepen

Kledingverhuur

Reporter

Foto's / Video's

Gastenboek

Links

What's up?

Dansgroepen Kids - Basic Dance

Regels

Voor de kinderlessen gelden onderstaande regels:

◊ Ouders mogen alleen tijdens de eerste les meekijken in de zaal.

◊ Voorafgaand aan de les uw kind a.u.b. naar het toilet laten gaan. Tijdens de oefeningen (+ 5 minuten) mag er niemand naar de wc, de rest van de les mag dit uiteraard wel.

◊ Medische problemen, bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind a.u.b. melden bij de docent zodat deze hier op in kan spelen.

◊ Niet eten tijdens de les.

◊ Géén mobiele telefoons in de zaal.

◊ Niet ongevraagd de zaal verlaten.

◊ Verenigingskleding verplicht tijdens wedstrijden, uitvoeringen of optredens.

◊ Bij stopzetten van het lidmaatschap a.u.b. duidelijk afmelden bij de leiding i.v.m. mogelijke wachtlijsten.
 

 

Vrijdag
Opstapgroep

Dansante
vorming vanaf 3½ jr.

 

De Jazz opstapgroep is voor kinderen vanaf 3 ½ jaar. Spelenderwijs worden, tijdens deze les, de basisvaardigheden van het dansen aangeleerd. Naast het oefenen van leuke danspasjes wordt eveneens aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling en de lichaamshouding van het kind. Vanaf de Kerst wordt er bovendien gewerkt met de Jessie Danst stickermethode. Dit is een speciaal lespakket van de KNGU om kinderdans binnen dansverenigingen te stimuleren. Het programma bestaat uit werkkaarten voor de kinderen en een handleiding voor de leiding. Jessie Danst is gebaseerd op de vijf leerlijnen van het dansen: sociale vaardigheden, motorische vaardigheden, bewegingsvaardigheden, muzikale vaardigheden en ruimtelijke vaardigheden. Aan bod komt verder: algemene informatie over dans, de opbouw van een les, technische basisvaardigheden en terminologie. Door middel van een stickersysteem wordt bijgehouden hoe ver de kinderen al gevorderd zijn. Om een sticker te krijgen organiseert Spirit speciale stickerlessen. Tijdens deze lessen mogen de kinderen aan hun ouders/familie etc. laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Bij het goed afwerken van de oefenstof kan de sticker worden verdiend.

Deze les wordt gegeven door Eileen en is iedere vrijdag te volgen van 16.00 tot 17.00 uur in onze danszaal.

Danszaal Lingebolder (Koningin Emmalaan 84 / 4141 EE / Leerdam

Na de zomervakantie (september 2013) kunnen er weer nieuwe kinderen starten in deze groep.
Is uw kind 6 jaar of ouder dan is het ook mogelijk om te starten in de dinsdagmiddaggroep (Dans 1)

 

 

Dinsdag
Dans 1

Basic Dance
6-7 jaar

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen bij Milou terecht voor het aanleren van de basis danspassen en de hierbij behorende oefeningen. Ook is er aandacht voor dramatische vorming want een goede danser kan uiteraard ook een beetje toneelspelen. Op vlotte muziek, die kinderen van deze leeftijd zeker aanspreekt, wordt de les afgesloten met een eenvoudige danscombinatie. Deze les is iedere dinsdagmiddag te volgen in de danszaal van de Lingebolder van 16.00-17.00 uur.

Danszaal Lingebolder (Koningin Emmalaan 84 / 4141 EE / Leerdam

 

 

 

Dinsdag
Dans 2

Basic Dance
 8-9 jaar

De leden uit deze groep gaan door met het aanleren van de basisvaardigheden van de dans. De oefeningen
en passen worden steeds ingewikkelder, er is meer aandacht voor de lichaamscoördinatie en het werken in verschillende richtingen. Verder wordt er geoefend met het dansen in een vaste opstelling en met elkaar. Het besef van bewegen in de ruimte wordt hierdoor bevorderd. Natuurlijk staat het dansplezier voorop en de les wordt dan ook altijd afgesloten met een leuke dans op actuele muziek. Deze les wordt gegeven door
Milou op de dinsdag in de danszaal van de Lingebolder (17.00-18.00 uur).

Danszaal Lingebolder (Koningin Emmalaan 84 / 4141 EE / Leerdam