Spirit4Dance

Home

Dansvereniging Elan is opgericht op 1 mei 2013 en staat geregistreerd onder nummer 57996350 van de Kamer van Koophandel te Dordrecht. De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging zijn te bekijken via de volgende links: statuten, huishoudelijk reglement. De vereniging is ook aangesloten bij de KNGU -> verenigingsnummer: 1077734.

.

Jazzdance

Nieuwsbrief

Agenda

Lesrooster

Dansgroepen Kids

Dansgroepen Teens

Streetdance

Dans Adults

Selectiegroepen

Kledingverhuur

Reporter

Foto's / Video's

Gastenboek

Links

What's up?

Verenigingsinfo

Bestuur

Het bestuur van D.V. Elan bestaat uit 5 personen. Dit bestuur is samengesteld uit een 3-koppig dagelijks bestuur en 2 algemene bestuursleden. Het secretariaat van D.V. Elan is gevestigd op het volgende adres:
Schaikseweg 90 / 4143 HH - Leerdam (0345) 752679 of 06-22339900

Dagelijks bestuur D.V. Elan

◊ Voorzitter: Esther van Iperen: mail Esther
◊ Penningmeester: Ingrid van Luijk: mail Ingrid
◊ Secretariaat: Willemijn Fraanje: mail Willemijn

Algemene bestuursleden

◊ Astrea Kreeftmeijer: mail Astrea
◊ Bianca van Donselaar: mail Bianca
 

 
Contributie

 

De contributie zal door middel van automatische incasso per kwartaal worden afgeschreven. Een formulier om D.V. Elan daartoe te autoriseren wordt bij aanmelding uitgereikt. Om lid te zijn van de KNGU moet per lid bondscontributie betaald worden. Dit zal 1x per jaar afgeschreven worden en staat los van de gewone contributie.  Verder vraagt de vereniging bij aanvang van het lidmaatschap een eenmalige bijdrage van €10,-- in de administratiekosten. Om tijdens presentaties goed voor de dag te komen wordt er ook een jaarlijkse kledingbijdrage gevraagd (zie topic verderop).

Groep / leeftijd

per maand

per week

per kwartaal
 

Recreatie t/m 16 jaar

Recreatie vanaf 17 jr. jaar

Selectie t/m 16 jaar


Selectie vanaf 17 jaar

Alleen selectie uur
op aanvraag!

€10

€13


€20


€24

€15


€10

€2,30

€3


€4,60 (voor 2 lesuren)


€5,50 (voor 2 lesuren)

€3,46


€2,30

€30

€39


€60


€72

€45


€30


Extra recreatie uur


Bondscontributie (wordt in januari afgeschreven middels automatische incasso).

Leden tot 16 jaar: €14,59 per jaar
Leden vanaf 16 jaar: €18,73 per jaar

Inschrijfgeld: €10,-- eenmalig bij aanvang lidmaatschap D.V. Elan.
 

 
 
Aan- afmelden

 

◊ Lid worden van onze vereniging kan door middel van het invullen van een inschrijfformulier.
Dit formulier is aan de zaal bij uw docent te verkrijgen. U kunt het formulier trouwens ook kopiλren via de volgende link Inschrijfformulier D.V. Elan. Tevens ontvangt u het machtigingsformulier voor de automatische contributie-inning Machtiging. Na het invullen van alle gegevens kunnen de formulieren weer ingeleverd worden bij de docent. Deze zorgt voor de overdracht van uw gegevens naar de ledenadministratie. De ledenadministratie stuurt u vervolgens een bevestigingsmail.
  • Wordt het lidmaatschap aangegaan in de eerste maand van het kwartaal dan wordt het volledige kwartaalbedrag afgeschreven.
  • Wordt het lidmaatschap in de tweede maand van het kwartaal aangegaan dan wordt 2/3 van het bedrag afgeschreven.
  • Wordt het lidmaatschap in de derde maand van het kwartaal aangegaan dan wordt 1/3 van het bedrag afgeschreven.

◊ Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Besluit u te stoppen, meldt u dan af bij de ledenadministratie:
mail Willemijn maar vooral ook bij uw leiding! Dit laatste niet alleen uit beleefdheid, maar ook omdat er voor de
verschillende uren een wachtlijst is en mensen hier anders onnodig lang opstaan!

◊ Ook extra uren dienen aangemeld te worden via ons inschrijfformulier.

◊ Gιιn betalingen aan de zaal!
 

 
Digitale Nieuwsbrief
 
Onze informatievoorziening verloopt via een digitale nieuwsbrief die een paar keer per jaar wordt rondgestuurd.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan
hieronder:

 

Let op: er worden geen informatiestencils uitgereikt tijdens de lesuren. Voor uw informatievoorziening bent u dus afhankelijk van deze digitale nieuwsbrief en van deze website!

 
Docenten

 

◊ Eileen Willekes -> tel.nr: 06-29042807 Mail Eileen
◊ Esther van Iperen -> tel.nr: 0345 619942 / 06 42478529  Mail Esther
◊ Milou Rietveld -> tel.nr: 06-39757026 Mail Milou
◊ Muriel van Cappelleveen ->  tel.nr: 06 42392602 Mail Muriel

◊ Willemijn Fraanje -> 06-22339900 Mail Willemijn

Lesondersteuning & Invaldocenten


◊ Marlies de Snoo: Mail Marlies
◊ Charlot van der Meer: Mail Charlot
◊ Debbie Kreeftmeijer: Mail Debbie
◊ Sanne van Iperen: Mail Sanne

Meer lezen over onze docenten? Ze stellen zich aan u voor op de pagina: What's up?
 

 
Leslocatie
 
Danszaal Lingebolder : Koningin Emmalaan 84 / 4141 EE / Leerdam

D.V. Elan beschikt over een 15 meter lange spiegelwand en een uitgebreide muziekinstallatie.

 
Kledingcommissie

 

Om tijdens uitvoeringen goed voor de dag te komen, is er een kledingcommissie in het leven geroepen. Deze commissie bepaalt samen met de docenten het ontwerp van de kleding. Dit aan de hand van het thema van de dans. De kledingcommissie gaat vervolgens aan de slag om dit ontwerp te realiseren. Vaak met overtuigend resultaat gezien de positieve reacties! Natuurlijk kan dit alles niet zonder een kleine financiλle bijdrage. Denk hierbij aan onkosten als de aanschaf van stof, garen, ritsen, knopen en dergelijke maar eveneens aan zaken als onderhoud, verzekering en opslag.

Deze kledingbijdrage is gesteld op:
  • Recreatiegroepen €10,-- per seizoen
  • Selectiegroepen €20,-- per seizoen

Rekeningnummer: aan te vragen bij onze penningmeester Ingrid:  Mail Ingrid
Op afschrift a.u.b. vermelden: kledinggeld, lesuur & volledige naam van het danslid.

 

 
Verenigingskleding

De dansgroepen dragen als verenigingskleding een zwart balletpakje (hemdmodel) dat bij Astrea te bestellen is voor 22 Euro. Regelmatig is zij van 18.00-19.00 uur in de Lingebolder aanwezig om bestellingen op te nemen (zie voor verkoopdata onze Agenda). Naast het zwarte verenigingspakje wordt er ook gebruik gemaakt van een korte zwarte legging (13 Euro) voor de groepen: Opstap, Dans 1, Dans 2 en Streetdance 1. Voor de Selectie, Streetdance 2, Streetjazz en DDM groepen is een zwarte dansbroek (51 Euro) verplicht. De leden van de selectiegroepen dienen bovendien in het bezit te zijn van beenwarmers (7,50 Euro) en teentjes (18 Euro). Natuurlijk kunt u ook onze nieuwe verenigings- Tshirt & vestjes bij
Astrea bestellen (10 Euro  / 20 Euro p.st.)!

NB> Bij deelname aan uitvoeringen is het dragen van verenigingskleding verplicht! Bestellingen vooruit betalen,
levering van de bestelling tijdens de eerst volgende kledingverkoop. Data kledingverkoop: zie Agenda
 
   
Commissie Dans


 

Om het bestuur te ontlasten is er een 'Commissie Dans' in het leven geroepen welke zich bezig houdt met het organiseren van allerlei activiteiten zoals: wedstrijden, uitvoeringen en stages. Elk commissielid heeft een aandachtsgebied. De commissie is als volgt samengesteld:

◊ Charlot van der Meer Mail Charlot
◊ Debbie Kreeftmeijer Mail Debbie
◊ Marije Verbeek Mail Marije
◊ Sanne van Iperen Mail Sanne
◊ Shanna van Namen Mail Shanna
◊ Docenten